MPhil in Public Administration entrance test result 2080

MPhil Entrance 2080 Final Result

The final result for the admission entrance test for MPhil in Public Administration has been published. We congratulate all successful students. The successful students in the merit list is required to admit till 2080/09/29. The remaining seats will be awarded to the students in waiting list thereafter.

Regular Students

Admission fees for regular students: 85,000 for the first semester

 1. 24 Sandesh Adhikari
 2. 23 Suraj Singh Thapa
 3. 55 Tikaram Bhusal
 4. 6 Dhakaram Aryal
 5. 44 Shant Bahadur Shah
 6. 66 Navaraj Bhatta
 7. 26 Nawin Pyasi Adhikari
 8. 15 Arjan Shrestha
 9. 19 Subin Acharya
 10. 65 Keshab Raj Sharma
 11. 67 Hira Devi Shrestha
 12. 40 Yub Raj Gurung
 13. 64 Purushottam Lal Karn
 14. 31 Menuka KC Karki
 15. 61 Shib Bahadur Gurung
 16. 83 Tibendra Adhikari
 17. 7 Repesh Jang Thapa Magar
 18. 4 Pankaja Kumari Joshi
 19. 36 Kushma Regmi
 20. 81 Babu Ram Koirala
 21. 82 Kashi Ram Shrestha
 22. 13 Babu Ram Nepali
 23. 35 Laxmi Timalsina
 24. 16 Ujjal Ghimire
 25. 84 Hem Raj Joshi

Institutional Students

The admission fees for institutional students is 1,05,000 for the first semester

 1. Bimal Paudel
 2. Ramesh Sharma
 3. Gopal Basnet
 4. Neha Ghimire
 5. Bishal Mani Bhandari

Alternative Candidates

Students in the alternate list will be given chance if there is seats remaining after 2080/09/29

 1. Megha Nath Dhakal
 2. Binod Shahi
 3. Dipak Basnet
 4. Kabita Rana Bhat
 5. Sanjit Kumar Singh
 6. Rajan K. C.
 7. Dhawa Sang Lama
 8. Bikash Bidari
 9. Amit Kumar Giri
 10. Laxmi Sova Hada